Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2022

28.2.2023 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade men exportpriserna ökade i december

Värdet på Finlands export av varor minskade med 8,8 procent jämfört med föregående år i december, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,8 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 17,7 procent men exportpriserna ökade med 11,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 5,3 procent i december till 7,2 miljarder euro. Importpriserna ökade med 12,0 procent men importvolymen minskade med 14,7 procent jämfört med december 2021. Under hela året 2022 ökade värdet på exporten med 18,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Importens värde växte under samma period med 26,6 procent. Exportens volym, beräknad med 12-månaders glidande medelvärde, sjönk 4,9 procent medan importens volym ökade 0,8 procent år 2022.

I december 2022 visade handelsbalansen ett underskott på 476 millioner euro. År 2022 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 10,6 miljarder euro. Underskottet var 6,6 miljarder euro högre än under motsvarande period föregående år. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustrins produkter samt metaller under år 2022 jämfört med föregående år. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade. Underskottet växte i handeln med energiprodukter, malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna steg mindre än importpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i december jämfört med året innan. Indextalet låg på 96,7 då det i december föregående år låg på 96,9. Bytesförhållandet försämrades också från november 2022.

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 16,4 procent men exportvärdet minskade gällande industrins insatsvaror med 4,1 procent i december jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 47,2 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror minskade med 3,0 procent men exporten av livsmedel och drycker ökade med 15,6 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar minskade med 65,3 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 23,0 procent i december men importen av investeringsvaror ökade med 14,9 procent. Importen av transportmedel minskade med 38,1 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 17,7 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 7,0 procent och importen av konsumtionsvaror med 5,6 procent i december.

Exporten till EU-länder minskade med 16,2 procent, men exporten till övriga länder ökade med 3,6 procent i december. Importen från EU-länderna minskade med 1,1 procent och importen från länderna utanför EU med 10,4 procent. Under år 2022 växte den sammanlagda exporten till EU-länderna med 17,9 procent och exporten till icke-EU länderna med 19,5 procent. Under samma period ökade importen från EU-länderna med 19,8 procent och från länderna utanför EU med 36,1 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning December 2021 December 2022 Förändring % Januari-december 2021 Januari-december 2022 Förändring %
Export (fob) 7 410 6 758 -8,8 68 908 81 727 18,6
Import (cif) 7 641 7 234 -5,3 72 936 92 366 26,6
Balans -231 -476   -4 027 -10 639  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index December 2021 December 2022 Förändring %
2022:12/2022:11
Förändring %
2022:12/2021:12
Medeltal*
2022:01-2022:12
Förändring %
2022:01-2022:12/
2021:01-2021:12
Volymindex för export 121,2 99,8 -14,7 -17,7 99,6 -4,9
Volymindex för import 116,4 99,3 -5,5 -14,7 103,9 0,8
Enhetsvärdeindex för export 126,4 141,4 -1,2 11,8 141,5 24,2
Enhetsvärdeindex för import 130,5 146,2 -0,6 12,0 146,8 24,9

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, december 2022
  • Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, december 2022
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, december 2021 och 2022

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.3.2023