Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2020

26.2.2021 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymerna ökade men exportpriserna sjönk i december

Värdet på Finlands export av varor ökade med 7,1 procent i december jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,1 miljarder euro. Exportvolymerna ökade med 9,9 procent men exportpriserna sjönk med 1,8 procent jämfört med december året innan. Värdet på importen sjönk med 4,6 procent i december till 5,0 miljarder euro. Importpriserna minskade med 0,1 procent och importvolymerna med 4,6 procent jämfört med december 2019. Under hela året 2020 minskade den sammanlagda exporten med 11,9 procent och importen med 9,8 procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 1,0 miljarder euro i december 2020. Under hela året 2020 hade handelsbalansen dock ett underskott på 2,1 miljarder euro, vilket var 1,3 miljarder euro mer än under samma period året innan. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp minskade i handeln med skogsindustriprodukter och metallprodukter under hela året 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning ökade däremot något. Underskottet växte i handeln med transportutrustning samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med olja och petroleumprodukter samt livsmedel.

Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i december jämfört med året innan. Indextalet låg på 96,9 då det i december föregående år låg på 98,6. Bytesförhållandet försämrades även från november i år.

Exporten av investeringsvaror minskade med 0,3 procent men exporten av industrins insatsvaror ökade med 13,9 procent i december jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel minskade med 27,1 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror sjönk med 4,8 procent och värdet på exporten av livsmedel och drycker med 5,0 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar ökade däremot med 19,3 procent.

Importen av livsmedel och drycker minskade med 3,0 procent men importen av konsumtionsvaror ökade med 11,9 procent i december. Importen av industrins insatsvaror minskade med 8,0 procent. Importen av investeringsvaror minskade med 1,4 procent men importen av transportmedel ökade med 11,7 procent. Importen av driv- och smörjmedel sjönk med 34,6 procent i december.

Exporten till EU-länder minskade med 16,7 procent men exporten till länder utanför EU ökade med 43,7 procent i december. Importen från EU-länderna ökade med 2,7 procent men minskade från länder utanför EU med 14,1 procent i december.

Under hela året 2020 minskade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 12,8 procent och till länder utanför EU med 10,8 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länderna med 7,4 procent och från länder utanför EU med 13,1 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning December 2019 December 2020 Förändring % Januari-december 2019 Januari-december 2020 Förändring %
Export (fob) 5 654 6 057 7,1 65 054 57 332 -11,9
Import (cif) 5 287 5 044 -4,6 65 851 59 420 -9,8
Balans 367 1 013   -797 -2 088  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index December 2019 December 2020 Förändring %
2020:12/2020:11
Förändring %
2020:12/2019:12
Medeltal *
2020:01-2020:12
Förändring %
2020:01-2020:12/
2019:01-2019:12
Volymindex för export 108,3 119,1 20,4 9,9 93,7 -8,9
Volymindex för import 102,5 97,7 -4,2 -4,6 97,6 -8,2
Enhetsvärdeindex för export 117,6 115,5 1,6 -1,8 114,7 -3,3
Enhetsvärdeindex för import 119,4 119,2 2,6 -0,1 116,2 -1,3

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Finlands export och import 2017-2020, december 2020
  • Figur 1. Finlands export och import 2017-2020, december 2020
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari-december 2019 och 2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.3.2021