Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2016

28.2.2017 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i december

Värdet på Finlands export av varor minskade med tre procent i december enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 4,5 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 4,9 procent men exportvolymen minskade med 7,6 procent. I januari-december minskade det sammanlagda värdet på exporten med fyra procent.

Importens värde ökade med två procent i december och värdet var nästan 5 miljarder euro. Importpriserna ökade med 7,6 procent men importvolymen minskade med 3,8 procent. I januari-december låg det totala importvärdet på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 509 miljoner euro i december. I januari-december hade handelsbalansen ett underskott på 2,9 miljarder euro. I december året innan var underskottet i handelsbalansen 262 miljoner euro och i januari-december hade handelsbalansen ett underskott på 613 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i december jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,1 i december då det i december året innan var 101,7. I förra månad låg indextalet på 99,7.

Exporten av maskiner och apparater samt oljeprodukter ökade jämfört med december året innan. Exporten av transportmedel, skogsindustriprodukter och metaller minskade. Importen av elektriska maskiner och apparater, råolja och oljeprodukter och metaller ökade, medan importen av industriella maskiner, transportmedel och kemiska produkter föll.

Exporten till EU-länder minskade med sju procent i december. Exporten till länder utanför EU ökade med två procent. Exporten ökade till Sverige, Nederländerna, USA och Kina. Exporten till Ryssland, Tyskland, Storbritannien och Frankrike minskade. Importen från EU-länderna minskade med sex procent medan ökade från länder utanför EU med 17 procent i december. Importen sjönk mest från Tyskland, Kina, Storbritannien, Frankrike. Importen från Ryssland, Sverige, Nederländerna och USA ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  December Förändring Januari-december Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 616 4 455 -3 53 880 51 780 -4
Import (cif) 4 878 4 964 +2 54 493 54 669 +0
Balans -262 -509   -613 -2 889  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 December Förändring Medeltal* Förändring
  2015:12 2016:12 2016:12/
2016:11
2016:12/
2015:12
2016:01-2016:12 2016:01-2016:12/
2015:01-2015:12
Volymindex
Export 98,6 91,0 -3,0 -7,6 90,9 -4,0
Import 106,3 102,3 +2,6 -3,8 98,4 +0,1
Enhetsvärdeindex
Export 106,0 111,1 +1,7 +4,9 107,0 +0,4
Import 104,2 112,1 +2,4 +7,6 105,6 +0,5
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2013-2016
  • Finlands export och import 2013-2016

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.3.2017