Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, augusti 2023

27.10.2023 9.00Tullen, statistik

Exportvolymen ökade, importvolymen minskade i augusti

Värdet på Finlands export av varor minskade med 9,6 procent jämfört med föregående år i augusti enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,1 miljarder euro. Exportvolymen ökade med 1,0 procent men exportpriserna sjönk med 9,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 24,4 procent i augusti till 6,1 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 14,1 procent och importvolymen minskade med 11,5 procent jämfört med augusti förra året. I januari-augusti minskade det totala värdet på exporten med 6,1 procent och värdet på importen med 17,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -4,7 procent (12-månaders glidande medelvärde september 2022 - augusti 2023). Importens motsvarande volymändring var -9,4 procent.

I augusti 2023 visade handelsbalansen ett överskott på 16 miljoner euro. I januari-augusti 2023 hade handelsbalansen ackumulerat ett underskott på 1,5 miljarder euro, vilket var 7,5 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med augusti föregående år. Överskottet i handeln med metaller och metallprodukter ökade också. Överskottet i både mekaniska och kemiska skogsindustrins produkter minskade. Underskottet ökade för transportmedel. Underskottet minskade i handeln med råolja och raffinerade petroleumprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i augusti jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,1 då det i augusti föregående år låg på 95,7. Indextalet för bytesförhållandet låg på samma nivå i augusti 2023 som föregående månad.

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, augusti 2023

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade i augusti

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 2,5 procent i augusti jämfört med samma period året innan. Exportvärdet gällande industrins insatsvaror sjönk med 15,2 procent. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel gick ned med 13,5 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade däremot, med 2,8 procent. Exporten av livsmedel och drycker sjönk med 5,4 procent och värdet på exporten av transportmedel och delar med 7,2 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 31,4 procent och importen av investeringsvaror med 9,5 procent i augusti. Importen av transportmedel minskade med 1,9 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 49,4 procent. Importvärdet av konsumtionsvaror gick ned med 14,1 procent och importvärdet på livsmedel och drycker med 5,7 procent i augusti.

Både intern- och externhandeln sjönk i augusti

Värdet på exporten till EU-länderna minskade med 10,8 procent och exporten till länder utanför EU med 8,0 procent i augusti. Importen från EU-länderna minskade med 21,1 procent och importen från länder utanför EU med 28,3 procent. I januari-augusti sjönk den totala exporten till EU-länderna med 5,5 procent och exporten till länder utanför EU med 6,8 procent. Under samma period minskade importen från EU-länderna med 11,9 procent och från länderna utanför EU med 23,8 procent.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Augusti 2022 Augusti 2023 Förändring % Januari-augusti 2022 Januari-augusti 2023 Förändring %
Export (fob) 6 729 6 081 -9,6 52 830 49 625 -6,1
Import (cif) 8 023 6 066 -24,4 61 894 51 146 -17,4
Balans -1 294 16   -9 064 -1 522  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Augusti 2022 Augusti 2023 Förändring %
2023:08/2023:07
Förändring %
2023:08/2022:08
Medeltal*
2022:09-2023:08
Förändring %
2022:09-2023:08/
2021:09-2022:08
Volymindex för export 95,1 96,0 15,8 1,0 97,9 -4,7
Volymindex för import 104,7 92,6 3,5 -11,5 96,5 -9,4
Enhetsvärdeindex för export 146,0 132,6 -0,8 -9,2 139,0 3,5
Enhetsvärdeindex för import 152,6 131,1 -0,8 -14,1 140,4 0,6

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, augusti 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, augusti 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.11.2023