Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, augusti 2020

30.10.2020 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i augusti

Värdet på Finlands export av varor minskade med 14,5 procent i augusti jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,3 miljarder euro. Exportvolymerna minskade med 11,8 procent och exportpriserna sjönk 2,3 procent jämfört med augusti året innan. Värdet på importen sjönk med 13,9 procent i augusti till nästan 4,6 miljarder euro. Importpriserna ökade med 0,1 procent men importvolymerna minskade med 13,1 procent jämfört med augusti 2019. Under januari-augusti minskade exporten med 16,3 procent och importen med 12,2 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 256 miljoner euro i augusti 2020. Under januari-augusti 2020 hade handelsbalansen ett underskott på drygt 2,4 miljarder euro, vilket var nästan 1,7 miljarder euro mer än samma period året innan. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp minskade i handeln med skogsindustriprodukter och metallprodukter under januari-augusti jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning ökade däremot något. Underskottet växte i handeln med transportutrustning samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med olja och petroleumprodukter samt livsmedel.

Då exportpriserna sjönk och importpriserna ökade, försämrades bytesförhållandet i augusti jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,0 då det i augusti föregående år låg på 101,5. Indextalet försämrade också från juli i år.

Exporten av investeringsvaror minskade med 8,9 procent och exporten av industrins insatsvaror med 19,6 procent i augusti jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel minskade med 28,7 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror minskade med 5,4 procent men värdet på exporten av livsmedel och drycker ökade med 2,2 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar samt tillbehör ökade med 1,8 procent.

Importen av livsmedel och drycker minskade med 7,9 procent och importen av andra konsumtionsvaror med 1,9 procent i augusti. Importen av industrins insatsvaror minskade med 18,2 procent. Importen av investeringsvaror minskade med 2,5 procent och av transportmedel med 2,6 procent. Importen av driv- och smörjmedel sjönk med 45,0 procent i augusti.

Exporten till EU-länder minskade med 13,8 procent och exporten till länder utanför EU med 15,2 procent i augusti. Importen från EU-länderna minskade med 11,1 procent och från länder utanför EU med 17,6 procent i augusti. Under januari-augusti minskade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 15,8 procent och till länder utanför EU med 16,8 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länderna med 10,5 procent och från länder utanför EU med 14,6 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Augusti 2019 Augusti 2020 Förändring % Januari-augusti 2019 Januari-augusti 2020 Förändring %
Export (fob) 5 075 4 341 -14,5 43 213 36 183 -16,3
Import (cif) 5 339 4 597 -13,9 43 985 38 610 -12,2
Balans -264 -256   -772 -2 427  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Augusti 2019 Augusti 2020 Förändring %
2020:08/2020:07
Förändring %
2020:08/2019:08
Medeltal *
2019:09-2020:08
Förändring %
2019:09-2020:08/
2018:09-2019:08
Volymindex för export 97,0 85,5 -0,8 -11,8 93,5 -9,0
Volymindex för import 104,9 91,2 -6,2 -13,1 98,8 -7,4
Enhetsvärdeindex för export 118,0 115,3 +0,1 -2,3 116,2 -2,1
Enhetsvärdeindex för import 116,3 116,5 +1,3 +0,1 116,8 -1,6

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Finlands export och import 2017 ─ 2020, augusti 2020
  • Figur 1. Finlands export och import 2017 ─ 2020, augusti 2020
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari-augusti 2019 och 2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.11.2020