Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2022

30.6.2022 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen sjönk 4,2 procent i april medan både export- och importpriserna ökade kraftigt

Värdet på Finlands export av varor ökade med 23,0 procent jämfört med föregående år i april, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,6 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 4,2 procent men exportpriserna ökade med 28,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen av varor ökade med 34,0 procent i april och uppgick till 7,5 miljarder euro. Importpriserna ökade med 33,9 procent och importvolymen med 0,2 procent jämfört med april 2021.

I januari-april 2022 ökade det sammanlagda värdet på exporten med 22,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Importens värde växte under samma period med 35,2 procent.

I april 2022 visade handelsbalansen ett underskott på 947 miljoner euro. I januari-april 2022 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 4,4 miljarder euro. Underskottet var 3,0 miljarder euro högre än under motsvarande period föregående år. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med mekaniska skogsindustrins produkter och metallindustrins produkter under januari-april jämfört med motsvarande period föregående år. Överskottet i handeln med kemiska skogsindustrins produkter samt industrimaskiner och utrustning minskade något men växte i handeln med instrument och mätare. Underskottet växte i handeln med energiprodukter, malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med transportmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i april jämfört med året innan. Indextalet låg på 94,1 då det i april föregående år låg på 98,2. Bytesförhållandet försämrades även jämfört med mars 2022.

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 14,4 procent och av industrins insatsvaror med 19,3 procent i april jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 147,8 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 13,0 procent och av livsmedel och drycker med 11,8 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar steg med 19,6 procent.

Importen av industrins insatsvaror ökade med 34,6 procent i april och importen av investeringsvaror med 10,6 procent. Importen av transportmedel växte med 13,5 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 182,3 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 24,9 procent och importen av konsumtionsvaror med 5,7 procent i april.

Exporten till EU-länder ökade med 33,5 procent och exporten till länder utanför EU med 10,4 procent i april. Importen från EU-länderna ökade med 20,0 procent och importen från länderna utanför EU med 56,0 procent. Under januari-april ökade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 29,5 procent och exporten till länderna utanför EU med 14,2 procent. Under samma period ökade importen från EU-länderna med 23,7 procent och från länderna utanför EU med 52,0 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning April 2021 April 2022 Förändring % Januari-april 2021 Januari-april 2022 Förändring %
Export (fob) 5 348 6 578 23,0 20 413 25 041 22,7
Import (cif) 5 615 7 526 34,0 21 792 29 452 35,2
Balans -267 -947   -1 379 -4 411  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index April 2021 April 2022 Förändring %
2022:04/2022:03
Förändring %
2022:04/2021:04
Medeltal*
2021:05-2022:04
Förändring %
2021:05-2022:04/
2020:05-2021:04
Volymindex för export 101,6 97,3 -9,4 -4,2 103,6 2,7
Volymindex för import 100,5 100,7 -14,7 0,2 104,7 5,2
Enhetsvärdeindex för export 109,9 141,1 4,6 28,4 123,1 21,4
Enhetsvärdeindex för import 111,9 149,9 5,8 33,9 128,0 24,4

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, april 2022
  • Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, april 2022
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, april 2021 och 2022

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.7.2022