Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2021

30.6.2021 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i april

Värdet på Finlands export av varor ökade med 18,7 procent i april jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,3 miljarder euro. Under referensmånaden år 2020 minskade exportens värde med 19,2 procent. Exportvolymen ökade med 10,2 procent och exportpriserna med 8,6 procent jämfört med april året innan. Värdet på importen ökade med 29,9 procent under april i år till 5,5 miljarder euro. Importens värde sjönk under jämförelsemånaden 2020 med 27,1 procent. Importpriserna ökade med 10,4 procent och importvolymen med 17,4 procent i april i år jämfört med april 2020. Under januari-april 2021 ökade den sammanlagda exporten med 7,5 procent och importen med 7,2 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 250 miljoner euro i april 2021. Under januari-april 2021 hade handelsbalansen ett underskott på 1,2 miljarder euro, vilket var 28 miljoner euro mer än under samma period året innan. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter under januari-april jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade däremot men ökade i handeln med metaller. Underskottet växte i handeln med malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med olja och petroleumprodukter samt livsmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i april jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,8 då det i april föregående år låg på 99,4. Bytesförhållandet förbättrades från mars i år.

Exporten av investeringsvaror ökade med 3,7 procent och exporten av industrins insatsvaror med 18,3 procent i april jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel ökade med 13,1 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror växte med 14,2 procent men värdet på exporten av livsmedel och drycker minskade med 1,1 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar mer än fördubblades.

Importen av livsmedel och drycker minskade med 5,6 procent men importen av konsumtionsvaror ökade med 6,6 procent i april. Importen av industrins insatsvaror växte med 16,4 procent och importen av investeringsvaror med 16,8 procent. Importen av transportmedel samt delar växte med 151,8 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 60,7 procent i april.

Exporten till EU-länder ökade med 22,3 procent och exporten till länder utanför EU med 14,7 procent i april. Importen från EU-länderna ökade med 33,7 procent och från länder utanför EU med 24,4 procent. Under januari-april ökade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 7,6 procent och exporten till länder utanför EU med 7,5 procent. Under samma period växte importen från EU-länder med 7,8 procent och från länder utanför EU med 6,3 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning April 2020 April 2021 Förändring % Januari-april 2020 Januari-april 2021 Förändring %
Export (fob) 4 449 5 282 18,7 18 880 20 304 7,5
Import (cif) 4 258 5 531 29,9 20 093 21 546 7,2
Balans 191 -250   -1214 -1 242  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index April 2020 April 2021 Förändring %
2021:04/2021:03
Förändring %
2021:04/2020:04
Medeltal *
2020:05-2021:04
Förändring %
2020:05-2021:04/
2019:05-2020:04
Volymindex för export 87,7 96,6 -9,5 10,2 95,0 -3,6
Volymindex för import 85,7 100,6 -9,6 17,4 98,1 -5,0
Enhetsvärdeindex för export 114,3 124,1 2,0 8,6 116,2 -1,3
Enhetsvärdeindex för import 115,0 127,0 1,6 10,4 118,6 0,8

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, april 2021
  • Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, april 2021
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari-april 2020 och 2021

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.7.2021