Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2020

30.6.2020 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i april

Värdet på Finlands export av varor minskade med 19,9 procent i april jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,4 miljarder euro. Exportvolymerna minskade med 15,4 procent medan exportpriserna sjönk med 4,4 procent jämfört med året innan. Värdet på importen sjönk med 26,8 procent i april till cirka 4,3 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 3,8 procent och importvolymerna minskade med 23,1 procent jämfört med april 2019. Under januari-april i år minskade exporten med 14,5 procent och importen med 9,1 procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 144 miljoner euro i april 2020. I april 2019 visade handelsbalansen ett underskott på 321 miljoner euro. Under januari-april 2020 hade handelsbalansen ett underskott på drygt 1,2 miljarder euro, medan året innan under samma period visade handelsbalansen ett underskott på 51 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i april jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,4 då det i april föregående år låg på 99,9. I mars 2020 var indextalet 100,6.

Exporten av maskiner, apparater och transportmedel minskade med 25,0 procent i april. Exporten av skogsindustriprodukter sjönk med 9,9 procent. Exporten av metaller och metallprodukter sjönk med 28,9 procent. Exporten av kemiska ämnen och produkter växte däremot, med 0,7 procent. Värdet på exporten av oljeprodukter minskade med 57,8 procent. Exporten av livsmedel ökade med 13,3 procent samt av mätare och instrument med 6,5 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 7,5 procent och av investeringsvaror med 14,3 procent i april. Värdet på importen av driv- och smörjmedel minskade med 67,9 procent. Importen av transportmedel och delar sjönk med 67,5 procent. Importen av konsumtionsvaror sjönk med 13,2 procent och av livsmedel och drycker med 5,1 procent i april.

Exporten till EU-länderna minskade med 21,4 procent och exporten till länder utanför EU med 18,0 procent i april. Importen från EU-länderna minskade med 26,7 procent och importen från länder utanför EU med 26,8 procent i april. Exporten till alla större handelspartner minskade i april. Exporten till Tyskland minskade med 37,6 procent, till Storbritannien med 39,6 procent och USA med 28,6 procent. Importen från Tyskland sjönk med 30,4 procent, från Ryssland med 54,8 procent och från USA med 30,7 procent. Under januari-april minskade exporten till EU-länderna med 14,8 procent och till länder utanför EU med 14,1 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länderna med 7,7 procent och från länder utanför EU med 11,1 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning April 2019 April 2020 Förändring % Januari-april 2019 Januari-april 2020 Förändring %
Export (fob) 5 505 4 412 -19,9 21 983 18 796 -14,5
Import (cif) 5 827 4 268 -26,8 22 034 20 035 -9,1
Balans -321 144   -51 -1 239  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index April 2019 April 2020 Förändring %
2020:04/2020:03
Förändring %
2020:04/2019:04
Medeltal *
2019:05-2020:04
Förändring %
2019:05-2020:04/
2018:05-2019:04
Volymindex för export 103,6 87,7 -11,2 -15,4 98,6 -3,7
Volymindex för import 111,5 85,7 -20,5 -23,1 103,3 -2,4
Enhetsvärdeindex för export 119,5 114,3 -0,9 -4,4 117,8 -0,7
Enhetsvärdeindex för import 119,6 115,0 0,4 -3,8 117,6 -2,2

* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
förnamn.efternamn@tulli.fi

Finlands export och import 2017-2020, april 2020
  • Finlands export och import 2017-2020, april 2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.7.2020