Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2019

28.6.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportpriserna steg men exportvolymen minskade i april

Värdet på Finlands export av varor minskade med tre procent i april enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något under 5,5 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 5,1 procent men exportvolymen minskade med 5,9 procent. Under januari-april ökade det totala exportvärdet med fyra procent jämfört med samma period året innan.

Importens värde ökade med sex procent i april och var något under 5,8 miljarder euro. Importvolymen ökade med 5,1 procent och importpriserna med 1,7 procent. Under januari-april, låg det totala importvärdet på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 322 miljoner euro i april. I januari-april visade handelsbalansen ett underskott på 53 miljoner euro. I april 2018 hade handelsbalansen ett överskott på 145 miljoner euro. I januari-april samma år visade handelsbalansen ett underskott på 772 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i april jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,9 i april då det i april året innan låg på 96,7. I mars 2019 låg indextalet på 100,9.

Exporten av transportmedel minskade kraftigt i april, vilket förklarar även nedgången i det totala exportvärdet. Detta berodde på att ett kryssningsfartyg exporterades till Tyskland under referensmånaden. Exporten av industrimaskiner och utrustning, personbilar, metaller, kemiska produkter och pappersmassa ökade i april. Värdet av pappers- och kartongexport minskade något. Importen av industrins insatsvaror minskade i april, medan importen i övriga varukategorier ökade.

Exporten till EU-länder minskade med 12 procent, men exporten till länder utanför EU ökade med 13 procent i april. Exporten till Tyskland minskade medan exporten till andra större länder ökade. Importen från EU-länder ökade med fem procent och importen från länder utanför EU med sex procent i april. Importen från Tyskland och Nederländerna föll, men importen från andra stora handelspartner ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning April 2018 April 2019 Förändring % Januari-april 2018 Januari-april 2019 Förändring %
Export (fob) 5 609 5 450 -3 21 043 21 858 +4
Import (cif) 5 465 5 773 +6 21 815 21 911 +0
Balans 145 -322   -772 -53  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index April 2018 April 2019 Förändring %
2019:04/2019:03
Förändring %
2019:04/2018:04
Medeltal *
2018:05-2019:04
Förändring %
2018:05-2019:04/
2017:05-2018:04
Volymindex för export 110,1 103,6 -0,3 -5,9 102,4 +0,3
Volymindex för import 106,1 111,5 +2,1 +5,1 105,8 -1,2
Enhetsvärdeindex för export 113,7 119,5 +0,4 +5,1 118,5 +4,5
Enhetsvärdeindex för import 117,5 119,6 +1,4 +1,7 120,2 +6,2

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
förnamn.efternamn@tulli.fi

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.7.2019