Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter fr.o.m. 1.1.2014

7.1.2014 10.54
Pressmeddelande

5/2014, MNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 1388/2013, utfärdad den 17 december 2013 och publicerad i EUT L 354/28.12.2013. Genom förordningen upphävdes också den tidigare förordningen (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma tullkvoter jämte ändringar.

För de jordbruks- och industriprodukter som förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 öppnas autonoma unionstullkvoter inom vilka befrielse från tulltariffens autonoma tullsatser beviljas under de perioder, enligt de tullsatser och upp till de mängder som anges i bilagan. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Vid överlåtelse till fri omsättning av produkter som nämns i förordning (EU) nr 1388/2013 och för vilken kvotmängden anges i en annan måttenhet än i ton eller kilogram eller i annat än värde ska, för produkter för vilka det inte har fastställts någon extra måttenhet i Kombinerade nomenklaturen, den exakta mängden importerade produkter anges i fält ”Extra mängdenheter” i deklarationen för överlåtelse till fri omsättning med användning av den måttenhet för kvotmängden som fastställts för dessa produkter i bilagan till förordningen.

Förordning (EU) nr 1388/2013 trädde i kraft den 28 december 2013 och tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Förordningen och bilagan finns i bilagan nedan.

Rådets förordning (EU) nr 1388/2013

TMD