Hoppa till innehåll

Slutgiltig utjämningstull vid import av produkter av glasfiberfilament med ursprung i Kina och ändring av antidumpningstull

23.12.2014 8.38 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 11.52
Pressmeddelande

134/2014, MSR

Genom rådets förordning (EU) nr 1379/2014 har en slutgiltig utjämningstull införts på import av kinesiska produkter av ändlösa glasfiberfilament. Produkterna utgörs av huggen glasfiber i längder om högst 50 mm, roving av glasfiber, utom roving av glasfiber som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887) och mattor av glasfiberfilament (utom mattor av glasull) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 (Taric-nummer 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) och 7019 31 00). Ändringen av antidumpningstullen gäller samma varukoder.

De tillämpliga utjämningstullarna är följande:

Företag

Slutgiltig utjämningstull
%

Taric-
tilläggsnr

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

10,3

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

4,9

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7

B991

Andra samarbetsvilliga företag som förtecknas i bilaga I nedan

10,2

 

Alla övriga företag

10,3

A999

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:


Företag

Slutgiltig antidumpningstull
%

Taric-
tilläggsnr

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

14,5

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

0

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

19,9

B991

Andra samarbetsvilliga företag som förtecknas i bilaga I nedan

15,9

 

Alla övriga företag

19,9

A999

Tillämpningen av dessa individuella antidumpnings- och utjämningstullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. Förordningen publicerades den 23 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 367.  Förordningen träder i kraft den 24 december 2014

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


BILAGA I

Samarbetande exporterande producenter som inte togs med i urvalet:


Företag

Taric-tilläggsnr

Taishan Fiberglass Inc.;
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd

B992

Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd

B993

Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd

B994

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd

B995

Glasstex Fiberglass Materials Corp.

B996

BILAGA II

På den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 och artikel 2.3 måste det finnas en försäkran i följande form undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdar fakturan:

1. Namn och befattning på den tjänsteman vid den enhet som utfärdar fakturan.

2. Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att den (kvantitet) produkter av glasfiberfilament som tas upp i denna faktura och som sålts på export till Europeiska unionen har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och underskrift

TMD