Hoppa till innehåll

Lag om ändring av punktskattelagen och lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

6.7.2016 15.34
Pressmeddelande

54/2016, MM/NK

Punktskattelagen (182/2010) ändras från och med den 1 juli 2016 (479/2016). Till lagen fogas bestämmelser om stödmottagande företags skyldighet att anmäla vissa uppgifter om företaget till stödmyndigheten för att statens skyldighet att offentliggöra uppgifter ska kunna fullgöras. Anmälningsskyldigheten gäller i praktiken alla företag som får energiskattestöd.

När ett företag får stöd i form av skatteåterbäring, anger företaget de behövliga uppgifterna i ansökan om återbäring. I fråga om andra stöd ska företaget registrera sig i systemet för offentliggörande och uppföljning av statliga stöd inom punktbeskattning. Information om ibruktagande av systemet kommer att ges senare.

Lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ändras från och med den 1 juli 2016 (480/2016). I syfte att fullgöra statens skyldighet att offentliggöra uppgifter har även elnätsinnehavare och elproducenter till vissa delar skyldighet att lämna uppgifter om leverans av el enligt elskatteklass II.  

Bilagor
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 480/2016
Lag om ändring av punktskattelagen 479/2016

TMD