Hoppa till innehåll

Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

15.12.2009 13.09
Pressmeddelande

188/2009, PLK / KVR

Lagen om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis (1021/2009) träder i kraft 1 januari 2010. Accisen på cigaretter, cigarrer samt pip- och cigarettobak höjs med ca 5 procent. Accisen på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter höjs med ca 15 procent.

Bilaga: Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

ACCISTABELL

Produkt

Produktgrupp

Euro/enhet

Procent av detaljhandelspris

Cigaretter

1.

17,50/1000 st.

52,0

Cigaretter och cigariller

2.

25,0

Pip- och cigarettobak

3.

8,50/kg

48,0

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4.

10,00/kg

52,0

Cigarettpapper

5.

60,0

Annan produkt som innehåller tobak

6.

60,0

För cigarretter ska i tobaksaccis betalas minst 91 procent av tobaksaccisen för cigarretter i den mest efterfrågade prisklassen. För finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska i tobaksaccis betalas minst 91 procent av tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, i den mest efterfrågade prisklassen.

Tobaksaccisen för cigarretter är t.o.m. den 31 december 2010 minst 129,00 euro per 1 000 stycken cigarretter. Tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter är t.o.m. den 31 december 2010 minst 67,00 euro per kilogram.

Tullstyrelsen fastställer de mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter.

TMD