Hoppa till innehåll

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

24.9.2009 10.52
Pressmeddelande

147/2009, PLK/NK

Lagen om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (626/2009) träder i kraft den 1 oktober 2009. Acciserna höjs med 10 procent och förhöjningen koncentreras till starka alkoholdrycker.  Till följd av accishöjningen stiger priserna på alkoholdrycker med i genomsnitt 4,5 procent och priset på starka alkoholdrycker stiger ungefär två gånger så mycket som priset på svaga alkoholdrycker.

Bilaga: Accistabell

Etylalkoholhalt i volymprocent

Produktgrupp

Accisbelopp

Öl

   

― över 0,5 men högst 2,8

11.

2,20 cent/centiliter etylalkohol

― över 2,8

12.

26,00 cent/centiliter etylalkohol

Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker

   

― över 1,2 men högst 2,8

21.

5,50 cent/liter av färdig alkoholdryck

― över 2,8 men högst 5,5

22.

138,00 cent/liter av färdig alkoholdryck

― över 5,5 men högst 8

23.

203,00 cent/liter av färdig alkoholdryck

― över 8 men högst 15

24.

283,00 cent/liter av färdig alkoholdryck

Viner

   

― över 15 men högst 18

25.

283,00 cent/liter av färdig alkoholdryck

Mellanprodukter

   

― över 1,2 men högst 15

31.

344,00 cent/liter av färdig alkoholdryck

― över 15 men högst 22

32.

568,00 cent/liter av färdig alkoholdryck

Etylalkohol

   

produkter som hör till varukod 2208 i tulltariffen:

   

― över 1,2 men högst 2,8

41.

2,20 cent/centiliter etylalkohol

― över 2,8

45.

39,40 cent/centiliter etylalkohol

Andra

46.

39,40 cent/centiliter etylalkohol

TMD