Hoppa till innehåll

Lagertillstånd söks i fortsättningen elektroniskt

18.11.2019 14.50
Pressmeddelande

Lagertillstånd och ändringar av lagertillstånd söks via tjänsten Tillstånd från och med den 26.11.2019. Tjänsten finns på ingångssidan för Tullens elektroniska tjänster.

Vad kan man göra i tjänsten?

Företag kan i tjänsten nu också söka

  • tillstånd till tillfällig lagring av varor (TST)
  • tillstånd till privat tullager (CWP)
  • tillstånd till allmänt tullager (CW1 eller CW2)
  • ändringar till dessa tillstånd.

Dessutom kan man bläddra i tillståndsuppgifter i tjänsten. Du kan spara en tillståndsansökan som utkast, återkalla en ansökan som skickats till Tullen och kopiera en tidigare ansökan som underlag för en ny ansökan. Du kan också bifoga bilagor till ansökningar.

När du skickat din ansökan till Tullen får du information om tidsfristen för handläggningen och hur ärendet framskrider. När ett tillstånd har beviljats ser du det i tjänsten. Tillståndet skickas också till dig automatiskt för kännedom per säker e-post.

I tjänsten ser du alla tillstånd för ditt företag som sparats i Tullens tillståndsregister: både de som är giltiga och de som upphört att gälla. Följande tillstånd söks också via tjänsten:

  • tillstånd till samlad garanti (CGU)
  • tillstånd till anstånd med betalning (DPO)
  • tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE)
  • tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR)

Vad kan man inte göra i tjänsten?

Övriga nationella tillstånd söks fortfarande med ansökningsblankett hos Tillståndscentralen. Blanketterna finns på Tullens webbplats.

Unionstillstånd ansöks fortfarande via EU:s kundportal. Unionstillstånd är ett tillstånd som beviljats av Tullen och som kan tillämpas i fler än en EU-medlemsstat. Anvisningar för hur man ansöker finns på Tullens webbplats.

Hur identifierar man sig i tjänsten?

Tjänsten används med Katso-koder och behörigheterna i tjänsten för Tillstånd. Du kan välja läsrättigheter, användarrollen handläggare eller huvudanvändarens rättigheter. Med läsrättigheter kan du se uppgifter om tillstånd, som handläggare kan du skriva utkast till ansökningar och som huvudanvändare kan du skicka ansökningar till Tullen. Det är enkelt att välja rätt användarroll med hjälp av anvisningarna på Tullens webbplats.

Var får man rådgivning?

Om du har frågor gällande en ansökan som är under handläggning, kontakta Tillståndscentralen.

Tullens företagsrådgivning ger råd om hur man fyller i tillståndsansökningarna och hur man använder tjänsten Tillstånd. Om du är inloggad i tjänsten kan du be om råd via chatten. Innan du sköter ditt ärende kan du kontakta företagsrådgivningen via e-post eller telefon. Företagsrådgivningen hjälper också om du vill ändra ditt tillstånd och behöver mera specifika anvisningar t.ex. om tullförfaranden.

Kontaktuppgifter för företagsrådgivningen på Tullens webbplats.

När utvidgas tjänsten?

Från och med mars 2020 kan man även söka tillstånd för transitering i tjänsten.

Vill du delta i utvecklingen av tjänsterna?

De elektroniska tjänsterna för tillstånd har redan från början utvecklats i samarbete med kunderna. Använd responsblanketten för att ge oss respons gällande dina ärenden. Blanketten finns i övre högra hörnet på ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande