Hoppa till innehåll

Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Julkaisuajankohta 21.12.2011 9.00
Tiedote

214/2011, PLK/K.Lietkari

Ajoneuvoverolakia (1281/2003) muutetaan 1.1.2012 voimaan tulevalla lain muutoksella (1317/2011). Ajoneuvoverolain 43 §:n 1 momentin 1 kohtaan, jonka nojalla eräät ulkomailla rekisteröidyt Suomessa tilapäisesti käytetyt ajoneuvot on vastavuoroisuuteen perustuen vapautettu sekä kiinteästä verosta että kulutusverosta, lisätään Valko-Venäjä. Valkovenäläisiä ajoneuvoja koskeva vapautus tulee voimaan taannehtivasti 1.5.2011 alkaen.

Lainmuutoksen johdosta Tulli oikaisee Valko-Venäjällä rekisteröityjen ajoneuvojen 1.5.2011  jälkeen toimitetut verotukset sen jälkeen kun Suomen ja Valko-Venäjän välinen vastavuoroista veroista vapauttamista koskeva sopimus on Suomessa saatettu voimaan. 

Lisätietoja: Kimmo Lietkari, puh. 040 332 2220

THT