Hoppa till innehåll

Lag om ändring av fordonsskattelagen

Utgivningsdatum 21.12.2011 9.00 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.21
Pressmeddelande

214/2011, PLK/K.Lietkari

Fordonsskattelagen (1281/2003) ändras genom en lagändring (1371/2011) som träder i kraft den 1 januari 2012. I fordonsskattelagens 43 § 1 mom. 1 punkt, med stöd av vilken vissa utlandsregistrerade fordon som tillfälligt använts i Finland befrias på basis av ömsesidighet från både den fasta skatten och konsumtionsskatten, läggs Vitryssland till. Befrielsen för vitryska fordon träder i kraft retroaktivt den 1 maj 2011.

På grund av denna ändring rättar Tullen beskattningar som efter den 1 maj 2011 verkställts på fordon som är registrerade i Vitryssland. Rättelser börjar göras när en överenskommelse mellan Finland och Vitryssland om ömsesidig skattebefrielse trätt i kraft i Finland.

Mera information: Kimmo Lietkari, tfn 040 332 2220

TMD