Hoppa till innehåll

Lag om ändring av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen – skatteåterbäring för energiintensiva företag

22.12.2011 9.37 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.37
Pressmeddelande

225/2011, PLK/K.Lietkari

I lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ändras 8 a § genom en lag som träder i kraft den 1 januari 2012. Tröskelvärdet för skatteåterbäringen för energiintensiva företag sänks från 3,7 procent till 0,5 procent. Berättigade till skatteåterbäring är enligt lagändringen de energiintensiva företag som har betalat punktskatt för energiprodukter till ett sammanlagt belopp som överstiger 0,5 procent av företagets förädlingsvärde. I samband med ändringen läggs biobrännolja till de energiprodukter som omfattas av återbäringen.

Det ovannämnda tröskelvärdet tillämpas på räkenskapsperioder som inleds efter början av år 2012.

TMD