Hoppa till innehåll

Kvotförmåner som administreras genom tullkvoter söks i fortsättningen med en standardtulldeklaration

3.4.2020 8.00
Pressmeddelande

Kvotförmåner som administreras genom tullkvoter söks med en standardtulldeklaration från och med slutet av år 2020, när det nya tullklareringssystemet (UTU) tas i bruk. Tills vidare söks dessa kvotförmåner med en deklaration som inges i två faser. Senare, i slutet av år 2021, när UTU-systemet utvidgas att omfatta samtliga importtulldeklarationer, kan förmånen sökas med en standardtulldeklaration, förenklad deklaration eller kompletterande deklaration.

I UTU-systemet genereras förtullningsbeslutet enligt kvotförmånen, innan mängden som ryms i kvoten är känd. Om det är fråga om en kökvot eller en kritisk kvot som håller på att fyllas, reserverar Tullen en garanti som motsvarar beloppet mellan kvotförmånstullen och den allmänna tullen.

  • Om varorna ryms i kvoten, skickar Tullen inte något beslut om ändring.
  • Om varorna inte ryms i kvoten, upprättar Tullen ett myndighetsinitierat beslut om ändring inom cirka en vecka. I importdeklarationen som inges till UTU-systemet ska man ange kvotens ordningsnummer, kvotkvantitet samt förmånsbehandling. Därtill kan man ange en sekundär förmånsbehandling med tilläggskoden FIPRE. Om en sekundär förmånsbehandling har angetts, används denna som grund för ändringen.
  • Om man för de varor som inte har rymts i en kvot vill ansöka om tilldelning ur en annan kvot, ska förmånen sökas med en begäran om ändring.
  • Om kvotförmån beviljas för en del av varorna men inte för en annan del av varorna, upprättar Tullen ett myndighetsinitierat beslut om ändring.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering