Hoppa till innehåll

Kundservicen vid tullkontoren i Fredrikshamn och Hietanen i Kotka upphör 1.4.2017

29.3.2017 9.00
Pressmeddelande

Finansministeriets koordineringsgrupp för regionalisering har 27.3.2017 förordat Tullens förslag att lägga ned kundservicen vid tullkontoren i Fredrikshamn och Hietanen i Kotka från och med 1.4.2017.

Omfattande elektroniska tjänster, alternativa sätt att sköta tullärenden och tidsbokningstjänsten, som i vissa begränsade specialfall erbjuder möjlighet att sköta tullärenden vid tullkontoret, har möjliggjort nedläggningen av kundservicen vid tullkontoren i Fredrikshamn och Hietanen i Kotka från och med 1.4.2017.

För kunderna ordnades i december 2016 i Kotka ett diskussionsmöte om nedläggningen av kundservicen. Syftet med mötet var att utreda vilka utmaningar ändringarna medför samt söka lösningar på dessa. Inga olösbara tullförfarandemässiga problem har dykt upp.

‒ Huvuddelen av Tullens tjänster är elektroniska och största delen av kunderna använder dem. Skötandet av tullärenden har ändrats oerhört mycket efter att det blivit vardag att använda elektroniska tjänster, berättar Tullens kundservicechef Sari Bjong.

‒ Om elektronisk deklarering inte är möjlig, kan man använda alternativa sätt att sköta tullärenden och i vissa fall tidsbokningstjänsten. Man kan också sköta sina tullärenden vid alla öppna tullkontor, även vid utförseltullkontor. Tullens rådgivning för privatkunder och företag ger vid behov råd om de ändrade handlingssätten, säger Bjong.

Ändringarna i kundservicen orsakar inte personalminskningar

Ersättande arbete har hittats inom Tullen för alla de personer som arbetar på tullkontor där kundservicen läggs ned. Ändringarna i tullkontorens kundservice möjliggör en omstrukturering av de anställdas arbetsuppgifter på så sätt att mera resurser riktas till uppgifter och tullkontor där man behöver mera personal.

Centraliseringen av tullkontorens kundservice har sin bakgrund i Tullens kundserviceprojekt som inleddes år 2014, där man har undersökt behovet av personlig kundservice vid tullkontoren. Efter 1.4.2017 har Tullen i enlighet med projektplanen lagt ned kundservicen vid tjugo tullkontor.

 

Pressmeddelande