Hoppa till innehåll

Kundservicen vid Kotka tull och Mariehamns tull fortsätter, utredning av kundservicebehovet görs vid Nordsjö tull

7.11.2018 15.34
Pressmeddelande

Tullens kundserviceprojekt har utrett behovet av kundservice vid Kotka tull och Mariehamns tull.

Kundservicen vid Kotka tull och Mariehamns tull fortsätter eftersom elektroniska tjänster och de alternativa sätt att sköta tullärenden som tillämpas på flera orter inte uppfyller behovet av kundservice vid dessa tullkontor på ett tillräckligt sätt.

I december 2018 görs en utredning av kundservicebehovet i Nordsjö. Utgående från utredningen upprättas i början av år 2019 ett förslag för fortsatta åtgärder. Om kundservicen begränsas eller nedläggs, sker detta tidigast 1.4.2019.

Mera information:

Sari Bjong, skatteuppbördschef, tfn 040 332 5063
Tom Ferm, kundrelations- och skatteuppbördsdirektör, tfn 040 332 2622

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande