Hoppa till innehåll

Kundservicen vid fyra tullkontor läggs ned från och med 1.10.2016

Utgivningsdatum 30.9.2016 9.00
Pressmeddelande

Tullen lägger ned kundservicen vid tullkontoren i Hangö, Björneborg, Torneå (Södra tullen) och Åbo från och med 1.10.2016. Med dessa tullkontor kan ärenden skötas genom elektroniska tjänster och alternativa sätt att sköta tullärenden.

I början av juni 2016 begränsades kundservicen till en dag i veckan vid tullkontoren i Hangö, Björneborg, Torneå (Södra tullen) och Åbo. Omfattande elektroniska tjänster, alternativa sätt att sköta tullärenden och tidsbokningstjänsten, som i vissa begränsade specialfall erbjuder möjlighet att sköta tullärenden vid tullkontoret, möjliggör nedläggningen av kundservicen i Hangö, Björneborg, Torneå (Södra tullen) och Åbo fr.o.m. 1.10.2016.

Centraliseringen av tullkontorens kundservice har sin bakgrund i Tullens kundserviceprojekt som inleddes år 2014, där man har undersökt behovet av personlig kundservice vid tullkontoren. Efter 1.10.2016 har Tullen i enlighet med projektplanen lagt ned kundservicen vid sexton tullkontor.

Utredning om tidsbokningstjänsten gav ny information

Vid Tullen undersökte man under vecka 37 (12‒18.9.2016) hurdan personlig kundservice kunderna behöver vid tullkontoren. Syftet med utredningen var att förbättra kundservicen som erbjuds via tidsbokning. Utredningen genomfördes vid tio tullkontor där kundservicen lagts ned eller begränsats till en dag i veckan.

I utredningen kom det fram att alla kunder inte var helt bekanta med de elektroniska tjänster och alternativa sätt att sköta tullärenden som Tullen erbjuder i den ändrade kundservicesituationen. Största delen av servicebegärandena via tidsbokningstjänsten gällde bestyrkandet av EUR.1-certifikat.

‒ Trots att utredningen visade att alla inte är helt bekanta med kundservicemöjligheterna, kan man dock konstatera att kunderna i huvudsak bra hittat de alternativa sätten att sköta ärenden med oss. Användningen av elektroniska tjänster växer stadigt och nedläggningen av kundserviceställena har inte märkbart belastat Tullens rådgivningstjänster, berättar kundservicechef Sari Bjong.

Tullrådgivningen ger råd vid behov

Huvuddelen av Tullens tjänster är elektroniska och största delen av kunderna använder dem. Övriga behov av personlig kundservice kan skötas på alternativa sätt. Tullen informerar om ändringar i tullkontorens kundservice och om alternativa sätt att sköta tullärenden på sin webbplats på finska, svenska, engelska och ryska. Tullens rådgivning för privatkunder och företagskunder ger råd vid behov.

Omstruktureringen av kundservicen förorsakar inget behov att minska på personalen

Omstruktureringen av kundservicen berör också de personer som arbetar med kundservice på Tullen. Ersättande arbete inom Tullen har hittats för alla personer som arbetar på tullkontor där kundservicen har lagts ned.

‒ Ett av målen i kundserviceprojekt var också att rikta personresurser till uppgifter där man behöver mera personal. Detta har lyckats bra, konstaterar Sari Bjong.

Mediemeddelande