Hoppa till innehåll

Införsel av husdjursavelsmaterial

5.1.2010 16.33
Pressmeddelande

9/2010, SG/JXK

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning 24/09 ändrat sin förordning 91/96 om införsel av husdjursavelsmaterial. Förordningen gäller nötkreatur, svin, får och getter.

Enligt förordningen ska man vid import av avelsmaterial (avelsdjur samt ägg och embryon från dessa djur) från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för tullmyndigheten visa upp:
1) ett härstamningsbevis som utfärdat av en avelsorganisation i avgångslandet och som förutsätts av kommissionens beslut 96/510/EG
2) i fråga om avelsdjur också ett bevis på att djuret skrivs in i stamboken hos en avelsorganisation som godkänts som den aktuella rasens stambokförande organisation. I Finland är sådana godkända avelsorganisationer Faba Palvelu Osk i fråga om nötkreatur, Faba Sika Oy i fråga om svin och ProAgria Keskusten Liitto i fråga om får och getter.

Avelsdjuret eller djuret som avelsmaterialet kommer ifrån ska ha införts i en stambok som förs av en sådan avelsorganisation i tredje land som godkänts av EG:s kommission. Organisationen framgår av härstamningsbeviset. De av kommissionen godkända organisationerna finns på webbadressen:

http://ec.europa.eu/food/animal/zootechnics/approved_bodies_3rd_countries_en.htm

TMD