Hoppa till innehåll

Korrigering i publikationen Utrikeshandel för Finland del 1 2005 (cd-rom)

Utgivningsdatum 22.10.2007 9.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 14.06
Pressmeddelande

Publikationens tabell 3.1 "Importen enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och enligt ursprungsländer år 2005 (KN2)" är felaktig. Siffrorna i tabellen gäller avsändningsländerna, dvs. uppgifterna i tabellen är samma som i 3.2 punkten "Importen enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och enligt avsändningsländer år 2005 (KN2)".

Denna tabell kan också sändas separat till prenumeranter av publikationen, antingen via e-post eller på CD-ROM.

Mera information och beställningar av tabellen:
Tullstyrelsen, Statistikenheten, Päivi Tallgren eller Leena Haanperä, e-postadress fornamn.efternamn@tulli.fi

Vi beklagar felet.

Tullstyrelsen
Statistikenheten

Statistikmeddelande