Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter

1.12.2009 14.04
Pressmeddelande

180/2009, Åbo tull, Rättelser / Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 1062/2009 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2010–2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 824/2007. Förordning (EG) nr 1062/2009; publicerad i EUT L 291/7.11.2009. Förordningen trädde i kraft den 10 november 2009. Den tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2010 t.o.m. den 31 december 2012.

Importtullarna på produkterna i bilagan nedan tas ut inom ramen för tullkvoterna enligt de tullsatser, för de perioder och upp till de kvantiteter som anges i bilagan.

Kvoterna tillämpas endast om det deklarerade tullvärdet motsvarar minst det referenspris som har fastställts eller ska fastställas i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Tullkvoterna förvaltas i den ordning som deklarationer gällande överlåtelse av produkterna till fri omsättning tas emot.

Förordning (EG) nr 824/2007 upphävs.

OBS! Mängdenheten för tullkvot nr 09.2792 ändras. Den årliga kvoten (ton) fastställs enligt fotnot 6 i bilagan i avrunnen vikt. Vid begäran om kvottilldelning gällande denna kvot ska avrunnen nettovikt användas som mängdenhet fr.o.m. den 1 januari 2010.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Bilaga: EUT L 291, 7.11.2009, s. 10-11, tabell

TMD