Hoppa till innehåll

Rättelse till cirkulär 182/010/09 om skattetillägg och förseningsränta

5.1.2010 15.45
Pressmeddelande

3/2010, MT/KVR

Enligt Tullstyrelsens cirkulär 182/010/09 av den 4 december 2009 motsvarar skattetillägget och förseningsräntan enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. I cirkuläret konstateras också att man under kalenderåret 2010 inom beskattningen tillämpar en referensränta på 1,0 %, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan då är 8,0 %.

Den 22 december 2009 gavs det emellertid en lag om temporär ändring av 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (2161/2009). Enligt denna lag motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sex procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Lagen tillämpas på skattetillägg och förseningsränta som beräknas för tiden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2010. Således är skattetillägget och förseningsräntan 7,0 procent år 2010 .

TMD