Slutgiltig antidumpningstull på lätt termopapper från Korea 4.5.2017

4.5.2017 10.29 | Publicerad på svenska 4.5.2017 kl. 12.02
Pressmeddelande

Företag som importerar visst lätt termopapper från Republiken Korea ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 4 maj 2017.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 och 4823 90 85 20. Antidumpningstullen är ett fast belopp på 104,46 euro per ton netto. Kommissionens förordning 2017/763 om antidumpningstullen finns publicerad i EU:s officiella tidning L 114, 3.5.2017. Tullen gäller i fem år.

Företaget ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som företaget importerat under giltighetstiden för den preliminära antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar