Hoppa till innehåll

Kontroller av importerade frukter och grönsaker år 2019

18.3.2020 14.36
Pressmeddelande

Tullen övervakar genom dokumentgranskningar och växtsundhetskontroller att färska frukter och grönsaker som importeras till Finland från områden utanför EU är sunda. Målet med kontrollerna är att hindra växtsjukdomar och karantänskadegörare från att spridas från områden utanför EU till EU.

Till Finland importerades år 2019 sammanlagt 794 importpartier frukter och grönsaker som omfattades av växtsundhetskontroller. Antalet importpartier minskade med 38 % jämfört med året innan. De största produktgrupperna var citrusfrukter, äpplen och mangofrukter. Dokumenten för samtliga partier granskades, och därtill gjordes en fysisk växtsundhetskontroll av 559 partier. Vid kontrollerna upptäcktes inga brister i fråga om växtskyddet.

Tullen ansvarar också för övervakning av överensstämmelse med handelsnormerna vid import av färska frukter och grönsaker från länder utanför EU och från EU:s medlemsländer. Kvaliteten på färska frukter och grönsaker måste uppfylla de minimikrav som fastställs i EU-lagstiftningen samt de särskilda krav som ställts på tio produkter.

Från länder utanför EU importerades år 2019 sammanlagt 903 partier citrusfrukter, äpplen och vindruvor som omfattades av kontroller av överensstämmelse med handelsnormerna. Fysiska kontroller av överensstämmelse med handelsnormerna riktades mot 467 partier, av vilka 28 partier underkändes. De underkändes bl.a. på grund av ytskador, ruttna eller mögliga produkter, fysiologiska fel och orenheter. Av de underkända partierna förstördes fem i sin helhet under Tullens övervakning och mot övriga partier riktades förbättrande åtgärder, efter vilka importen av partierna tilläts.

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden