Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september 2015

14.9.2015 9.29 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.57
Pressmeddelande

73/2015, STS/PNy

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i september 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

-0,02

Bulgarien

 0,52

Tjeckien

 0,31

Danmark      

-0,16

Kroatien       

 1,09

Ungern

 1,26

Polen

 1,72

Rumänien

 1,06

Sverige

-0,25

Storbritannien

 0,58

TMD