Hoppa till innehåll

Soveltamisasetuksen 519 artiklan hyvityskorko – syyskuussa 2012 syntyvä tullivelka

13.9.2012 8.42
Tiedote

111/2012, RAS/TSe

Kun jalostetuista tuotteista tai tuontitavaroista on sisäisessä jalostusmenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä syntynyt tullivelka, siitä kannetaan hyvityskorko soveltamisasetuksen 519 artiklan mukaisesti.

Kun tullivelka on syntynyt syyskuussa 2012, hyvityskorkona sovelletaan koko korkoajan sitä kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa, jota Euroopan keskuspankki oli soveltanut heinäkuussa 2012 siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen luvassa tarkoitetuista toiminnoista tai käytöstä tapahtui taikka sen olisi pitänyt tapahtua.

Sovellettava korkokanta on:

euroalueella                   

0,50 %

Bulgariassa

2,14 %

Tsekissä

1,06 %

Tanskassa

0,41 %

Latviassa

0,75 %

Liettuassa

1,11 %

Unkarissa

8,00 %

Puolassa

5,13 %

Romaniassa

─ *

Ruotsissa

2,10 %

Iso-Britanniassa

0,82 %

* tietoja ei ole/ tiedot eivät ole sovellettavissa

THT