Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september 2011

Utgivningsdatum 15.9.2011 12.16 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.23
Pressmeddelande

155/2011, RAS/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i september 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

1,60 %

Bulgarien

3,75 %

Tjeckien

1,19 %

Danmark

1,66 %

Lettland

0,82 %

Litauen

1,81 %

Ungern

6,74 %

Polen

4,70 %

Rumänien

5,11 %

Sverige

2,56 %

Storbritannien

0,83 %

TMD