Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september 2010

Utgivningsdatum 9.9.2010 9.43 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.44
Pressmeddelande

146/2010, RAS/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i september 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,85 %

Bulgarien

4,09 %

Tjeckien

1,23 %

Danmark

1,13 %

Estland

1,40 %

Lettland

1,74 %

Litauen

1,70 %

Ungern

6,17 %

Polen

3,84 %

Rumänien

6,92 %

Sverige

0,87 %

Storbritannien

0,74 %

TMD