Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober 2015

15.10.2015 9.59 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.17
Pressmeddelande

83/2015, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i oktober 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                

-0,03

Bulgarien

 0,51

Tjeckien

 0,31

Danmark                                                

-0,07

Kroatien       

 1,16

Ungern

 1,14

Polen

 1,72

Rumänien

 1,12

Sverige

-0,27

Storbritannien

 0,59

TMD