Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober 2013

10.10.2013 9.28 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.21
Pressmeddelande

132/2013, PNy

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i oktober 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,23

Bulgarien

1,09

Tjeckien

0,46

Danmark

0,27

Kroatien

1,91

Lettland

0,29

Litauen

0,41

Ungern

3,92

Polen

2,70

Rumänien

3,66

Sverige

1,20

Storbritannien

0,51

TMD