Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i oktober 2012

11.10.2012 11.31 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.15
Pressmeddelande

121/2012, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i oktober 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet  0,33 %
Bulgarien 1,69 %
Tjeckien 1,00 %
Danmark 0,31 %
Lettland 0,61 %
Litauen 0,93 %
Ungern 7,77 %
Polen 5,11 %
Rumänien 5,51 %
Sverige 2,02 %
Storbritannien 0,71 %
TMD