Hoppa till innehåll

Soveltamisasetuksen 519 artiklan hyvityskorko – marraskuussa 2013 syntyvä tullivelka

14.11.2013 12.16
Tiedote

146/2013, STT/SS

Kun jalostetuista tuotteista tai tuontitavaroista on sisäisessä jalostusmenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä syntynyt tullivelka, siitä kannetaan hyvityskorko soveltamisasetuksen 519 artiklan mukaisesti.

Kun tullivelka on syntynyt marraskuussa 2013, hyvityskorkona sovelletaan koko korkoajan sitä kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa, jota Euroopan keskuspankki oli soveltanut syyskuussa 2013 siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen luvassa tarkoitetuista toiminnoista tai käytöstä tapahtui taikka sen olisi pitänyt tapahtua.

Sovellettava korkokanta on:

euroalueella                  

0,22

Bulgariassa

1,05

Tsekissä

0,45

Tanskassa

0,27

Kroatia

1,90

Latviassa

0,27

Liettuassa

0,40

Unkarissa

- *

Puolassa

2,69

Romaniassa

3,40

Ruotsissa

1,21

Iso-Britanniassa

0,52

*tietoja ei ole/tiedot eivät ole sovellettavissa

THT