Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i november 2011

Utgivningsdatum 14.11.2011 13.02 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.58
Pressmeddelande

185/2011, RAS/HHi

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i november 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

1,54 %

Bulgarien

3,67 %

Tjeckien

1,17 %

Danmark

1,44 %

Lettland

0,87 %

Litauen

1,85 %

Ungern

6,19 %

Polen

4,75 %

Rumänien

5,77 %

Sverige

2,53 %

Storbritannien

0,92 %

TMD