Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i november 2010

Utgivningsdatum 12.11.2010 15.42 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.48
Pressmeddelande

177/2010, RAS/MSR

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i november 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen

Euroområdet

         0,88 %

Bulgarien

         3,94 %

Tjeckien

         1,22 %

Danmark

         1,15 %

Estland

         1,16 %

Lettland

         1,19 %

Litauen

         1,65 %

Ungern

         6,41 %

Polen

         3,82 %

Rumänien

         6,48 %

Sverige

         1,16 %

Storbritannien

         0,73 %

TMD