Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i mars 2014

Utgivningsdatum 13.3.2014 11.31 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.31
Pressmeddelande

24/2014, STT/PNy

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i mars 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                

0,29

Bulgarien

0,96

Tjeckien

0,37

Danmark

0,28

Kroatien

0,95

Litauen

0,41

Ungern

2,99

Polen

2,70

Rumänien

1,88

Sverige

0,95

Storbritannien

0,52

TMD