Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars 2013

Utgivningsdatum 14.3.2013 10.31 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.40
Pressmeddelande

31/2013, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i mars 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,20

Bulgarien

1,27

Tjeckien

0,50

Danmark

0,30

Lettland

0,50

Litauen

0,53

Ungern

5,80

Polen

4,03

Rumänien

-*

Sverige

1,21

Storbritannien

0,51

*data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD