Hoppa till innehåll

Soveltamisasetuksen 519 artiklan hyvityskorko – maaliskuussa 2012 syntyvä tullivelka

15.3.2012 13.02
Tiedote

42/2012, MNy/TSe

Kun jalostetuista tuotteista tai tuontitavaroista on sisäisessä jalostusmenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä syntynyt tullivelka, siitä kannetaan hyvityskorko soveltamisasetuksen 519 artiklan mukaisesti.

Kun tullivelka on syntynyt maaliskuussa 2012, hyvityskorkona sovelletaan koko korkoajan sitä kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa, jota Euroopan keskuspankki oli soveltanut tammikuussa 2012 siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen luvassa tarkoitetuista toiminnoista tai käytöstä tapahtui taikka sen olisi pitänyt tapahtua.

Sovellettava korkokanta on:

euroalueella                   

         1,22 %

Bulgariassa

         3,34 %

Tsekissä

         1,17 %

Tanskassa

         1,01 %

Latviassa

         1,79 %

Liettuassa

         1,48 %

Unkarissa

         8,54 %

Puolassa

         4,99 %

Romaniassa

         5,26 %

Ruotsissa

         2,61 %

Iso-Britanniassa

         1,09 %

THT