Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars 2012

15.3.2012 13.02 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.26
Pressmeddelande

42/2012, MNy/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i mars 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

1,22 %

Bulgarien

3,34 %

Tjeckien

1,17 %

Danmark

1,01 %

Lettland

1,79 %

Litauen

1,48 %

Ungern

8,54 %

Polen

4,99 %

Rumänien

5,26 %

Sverige

2,61 %

Storbritannien

1,09 %

TMD