Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars 2011

10.3.2011 15.11 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 12.54
Pressmeddelande

36/2011, MNy/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i mars 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

1,02 %

Bulgarien

3,91 %

Tjeckien

1,20 %

Danmark

1,22 %

Lettland

0,85 %

Litauen

1,36 %

Ungern

6,13 %

Polen

4,01 %

Rumänien

5,03 %

Sverige

2,02 %

Storbritannien

0,77 %

TMD