Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i maj 2015

Utgivningsdatum 13.5.2015 14.06 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.47
Pressmeddelande

44/2015, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i maj 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,03

Bulgarien

0,57

Tjeckien

0,32

Danmark

-0,19

Kroatien

1,12

Ungern

1,82

Polen

1,67

Rumänien

1,12

Sverige

0,00

Storbritannien

0,56

TMD