Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i maj 2013

10.5.2013 11.03 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.12
Pressmeddelande

58/2013, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i maj 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,21

Bulgarien

1,23

Tjeckien

0,49

Danmark

0,27

Lettland

0,47

Litauen

0,47

Ungern

-*

Polen

3,48

Rumänien

5,10

Sverige

1,25

Storbritannien

0,51

*data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD