Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i maj 2010

Utgivningsdatum 18.5.2010 11.00 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 8.49
Pressmeddelande

86/2010, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i maj 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,64 %

Bulgarien

4,21 %

Tjeckien

1,43 %

Danmark

1,37 %

Estland

1,86 %

Lettland

2,33 %

Litauen

1,87 %

Ungern

6,65 %

Polen

4,13 %

Rumänien

6,01 %

Sverige

0,49 %

Storbritannien

0,65 %

 

                           

TMD