Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i juni 2015

Utgivningsdatum 18.6.2015 14.55 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 14.11
Pressmeddelande

53/2015, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juni 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                

0,00

Bulgarien

0,56

Tjeckien

0,31

Danmark                                    

-0,19

Kroatien       

1,01

Ungern

1,64

Polen

1,65

Rumänien

1,19

Sverige

-0,14

Storbritannien

0,57

TMD