Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juni 2013

Utgivningsdatum 13.6.2013 11.24 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.17
Pressmeddelande

69/2013, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juni 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,21

Bulgarien

1,22

Tjeckien

0,47

Danmark

0,26

Lettland

0,44

Litauen

0,62

Ungern

4,57

Polen

3,29

Rumänien

4,31

Sverige

1,24

Storbritannien

0,51

TMD