Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i juni 2012

14.6.2012 15.57 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.20
Pressmeddelande

79/2012, RAS/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juni 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

0,74 %

Bulgarien

2,71 %

Tjeckien

1,24 %

Danmark

0,97 %

Lettland

1,00 %

Litauen

1,28 %

Ungern

8,19 %

Polen

4,94 %

Rumänien

4,12 %

Sverige

2,19 %

Storbritannien

1,02 %

TMD