Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i juni 2011

17.6.2011 9.27 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.11
Pressmeddelande

100/2011, RAS/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juni 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                 

                1,32 %

Bulgarien

         3,79 %

Tjeckien

         1,21 %

Danmark

         1,41 %

Lettland

            0,79 %

Litauen

         1,52 %

Ungern

         6,08 %

Polen

         4,27 %

Rumänien

            5,47 %

Sverige

            2,41 %

Storbritannien

            0,82 %

TMD